Over

Ecologie in beleid en praktijk is het centrale thema op Dolf’s Natuurblog. Dolf Logemann publiceert op zijn blog regelmatig korte opinieartikelen over ecologische en natuurbeschermingsvraagstukken, zoals hij die tegenkomt als ecologisch adviseur bij ARCADIS en als privépersoon.

Even voorstellen
Laat ik mij voorstellen. Ik ben Dolf Logemann, 60 jaar oud en woonachtig in de omgeving van Zutphen, de Achterhoek dus. Afgestudeerd in Groningen als planten- en dierecoloog. Een achtergrond in de natuur- en milieubescherming. Ik ben vooral geboeid door natuurbeleving in de vorm van wandelen, fietsen en rondkijken in de natuur. Lid van de KNNV en van de klankbordgroep van de beheereenheid van Natuurmonumenten in de Graafschap, mijn woonomgeving. Daarnaast ben ik geïnteresseerd in groene politiek, waarvoor ik mij vooral in mijn woonplaats inzet.

In het dagelijks leven ben ik adviseur voor ecologie en natuurbeleid bij ARCADIS, een dynamisch en innovatief ingesteld adviesbureau met veel disciplines en met zo’n 35 ecologen in dienst. Momenteel ben ik betrokken bij een aantal projecten in hoogveengebieden, zoals het Natura 2000 beheerplan voor het Bargerveen en herstelprojecten in het Fochteloërveen en het Wooldse Veen. Eerdere projecten hadden betrekking op de Waddenzee, duinen, Zuidlaardermeergebied, Veluwe, beekherstel etc. Voor het energiebedrijf RWE regel ik de vrijwillige natuurmitigatie in Noord-Nederland, voor de beheerder van onze hoogspanningsleidingen TenneT een gedragscode Flora- en faunawet, voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een mitigatie- en monitoringsplan voor de Hondsbossche Zeewering. Ook herschreef ik onlangs het BIO-plan voor de Drentsche Aa en een evaluatie van 10 jaar Nationaal Park Lauwersmeer. In de resterende tijd ontwikkel ik nieuwe ideeën over bijvoorbeeld het tijdelijk gebruik van braakliggende woon- en werklocaties, over ecologische beoordeling van stikstofemissies en over nieuwe dienstverlening rond flora en fauna in het nieuwe omgevingsrecht (Wabo). Leuk, afwisselend en inspirerend werk voor zeer uiteenlopende opdrachtgevers; ik houd daar van.